ผลัดวันประกันพรุ่ง

URL ที่ Bookmark ไว้หลายๆอันเข้าไม่ได้แล้ว
สิ่งที่เรา Bookmark ไว้ในชีวิตจริง
ก็มีเวลาของมันเหมือนกัน

Advertisements