ความรักทำให้คนตาบอด

อยากรู้ว่าใครเป็นคนคิด Quote เด็ดอันนั้น

“ความรักทำให้คนตาบอด”

คิดเพราะมองความรักเป็นสิ่งสวยงาม

หรือมองความรักเป็นสิ่งลวงตา

Advertisements